Behandelingen

Voorafgaand aan een behandeling zal er eerst een altijd een intake gesprek plaats vinden.
Tijdens dit gesprek zullen we de mogelijkheden bespreken en stellen we in overleg,
indien gewenst, een individueel behandelplan op.